Personvernerklæring

EUs Personvernforordning (GDPR) har blitt utformet for å beskytte personvernet og detaljene til EU-borgere.

Datakontrolløren og hvordan du kan kontakte oss: Når du registrerer deg som en affiliate i Rootz Affiliate Program eller du kontakter et av våre casinoer er datakontrolløren Rootz Ltd.

Organisasjonsnummer
C 83903

Adresse:
Ewropa Business Centre
Level 3 – 701, Dun Karm Street
Birkirkara BKR 9034
Malta

E-post: [email protected]
Data Protection Officer: [email protected]

Personlig informasjon Under EUs Personvernforordning (GDPR) definerer personopplysninger som:

 • all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar naturlig person ('datasubjekt');
 • en identifiserbar, naturlig person er en person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt ved henvisning til en identifikator slik som et navn, et identitetsnummber, lokasjonsdata, en identifikator på nett eller til en eller flere faktorer spesifikk til den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den naturlige person.

Hvordan vi bruker informasjonen din
Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger. Når du registrerer deg vil du oppgi dine personlige og økonomiske detaljer. All informasjon som lagres her oppgis frivillig av deg, og vi bruker ingen av dine kontakter for markedsføring.

Hvorfor er vi nødt til å samle inn og lagre dine personopplysninger?

For at vi skal kunne tilby deg våre tjenester er vi nødt til å samle inn personlig informasjon for fakturering, å holde oversikt over spillingen din, holde kontakten med deg for gjenside forretningsaspekter og på grunn av juridiske forpliktelser knyttet til økonomiske transaksjoner. I alle tilfeller gjør vi alt for å sørge for at informasjonen vi samler inn og bruker er passende for dette formålet, og at det ikke tilsvarer en krenkelse av privatlivets fred.

Når det gjelder å bli kontaktet for markedsføring vil vi kontakte deg for å be om samtykke til dette.

Deler vi din personlige informasjon med noen andre?
Det kan hende at vi formidler din personlige informasjon til tredjeparts tjenestetilbydere som er ansatt av oss. Tredjeparter som vi eventuelt deler din informasjon med er påkrevd å oppbevare dette sikkert og for å kun bruke informasjonen til/for:

 • å behandle betalinger og andre lignende prosesser
 • å la oss håndheve våre juridiske rettigheter, eller for å behandle rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til våre ansatte eller hvor slik utlevering kan være tillatt eller påkrevd av lovverket.

Når de ikke lenger trenger informasjonen for å levere disse tjenestene vil de kvitte seg med detaljene i samsvar med våre prosedyrer. Hvis vi ønsker å dele din sensitive, personlige informasjon med en tredjepart, gjør vi dette kun etter å ha mottatt ditt samtykke med mindre vi er lovpålagt å gjøre det ellers.

Cellxpert (databehandler) vil ha tilgang til din personlige informasjon.

Hvordan vil Cellxpert behandle den personlige informasjonen de samler inn om meg?
Cellxpert vil behandle (samle inn, lagre og bruker) informasjonen du oppgir i henhold til EUs Personvernforordning (GDPR). Selskapet vil sørge for å holde informasjonen din oppdatert og nøyaktig, og vil ikke lagre informasjonen din lengre enn nødvendig. Cellxpert er påkrevd å oppbevare informasjonen din i samsvar med lovverket, slik som informasjon som er nødvendig for inntektsskatt og revisjonsformål.

Cellxpert bruker også informasjonen din for Maskinlæring- og Automatiseringsformål for å gjøre arbeidet ditt raskere og mer nøyaktig.

Under hvilke omstendigheter kontakter vi deg?
Vårt mål er ikke å være påtrengende og vi gjør vårt ytterste for å ikke spørre irrelevante eller unødvendige spørsmål. Videre vil informasjonen du oppgir være underlagte strenge tiltak og prosedyrer for å minimere risikoen for uatorisert tilgang eller avdekkelse.

Kan jeg finne ut hvilke personopplysninger selskapet har om meg?
Hvis du ber om det kan vi bekrefte hva slags informasjon vi har om deg og hvordan denne behandles. Hvis vi har personlig informasjon om deg kan du etterspøre den følgende informasjonen:

 • Identitet- og kontaktdetaljer om personen eller organisasjonen som har bestemt hvordan og hvorfor informasjonen din behandles. I enkelte tilfeller vil dette være en EU-representativ.
 • Kontaktdetaljer for Data Protection Officer der dette er gjeldende.
 • Formålet med behandlingen i tillegg til det juridiske grunnlaget.
 • Om behandlingen er basert på legitime interesser fra en tredjepart: informasjon om disse interessene.
 • Kategoriene for den personlige informasjonen som innsamles, lagres og behandles.
 • Mottaker(e) eller kategorien mottakere som informasjonen deles/vil deles med.
 • Hvis vi planlegger å overføre den personlige informasjonen til et tredje land eller internasjonal organisasjon: informasjon om hvordan vi forsikrer at dette er gjort på sikkert vis. EU har godtatt å sende personlig informasjon til enkelte land fordi de møter en minimumstandard for databeskyttelse. I andre tilfeller vil vi sørge for at det iverksettes spesifikke tiltak for å sikre informasjonen din.
 • Hvor lenge informasjonen lagres.
 • Detaljer om dine rettigheter for å endre, slette, begrense eller protestere mot slik behandling.
 • Informasjon om din rett til å trekke tilbake samtykke når som helst.
 • Hvordan du kan sende en klage til overvåkningsorganet.
 • Om levering av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå i en kontrakt, samt om du er forpliktet til å oppgi personopplysninger og de mulige konsekvensene av å ikke oppgi slik informasjon.
 • Kilden til personopplysningene hvis de ikke var innhentet direkte fra deg.
 • Detaljer og informasjon om automatiserte avgjørelser, slik som profilering, og relevant informasjon om logikken involvert, i tillegg til viktigheten og de forventede konsekvensene av slik behandling.

Hva slags ID må man oppgi for å få tilgang til dette?
Vi aksepterer de følgende formene for identifikasjon når du ber om informasjon om dine personopplysninger:

 • Pass
 • Førerkort
 • ID-kort (når dette lanseres i Norge)

Endringer til personvernerklæringen Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det oppstår vesentlige endringer til hvordan vi benytter personopplysninger.

Hvis vi foretar endringer til personvernerklæringen vil vi oppsummere endringene nedenfor. Det kan også hende at vi kontakter deg for å varsle om vesentlige endringer hvis vi føler at det er nødvendig.

Denne personvernerklæringen ble opprettet og publisert 1. desember 2020.