Tietosuojakäytäntö

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on koottu EU:n kansalaisten yksityisyyden ja tietojen suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä ja miten ottaa meihin yhteyttä:
Kun rekisteröidyt Rootz Affiliate-ohjelmaan tai otat yhteyttä Rootziin, rekisterinpitäjä on Rootz Ltd.

Yrityksen numero:
C 83903

Osoite:
Ewropa Business Centre
Level 3 – 701, Dun Karm Street
Birkirkara BKR 9034
Malta

Sähköpostiosoite: [email protected]
Tietosuojavastaava: [email protected]

Henkilökohtaiset tiedot
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötiedot määritellään seuraavasti:

 • Kaikki tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevat tiedot
 • Tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, online-tunnisteen tai yhden tai useamman fyysisen, fysiologisen, kyseisen luonnollisen henkilön geneettisen, henkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen identiteetin tekijän perusteella.

Miten käytämme tietojasi
Tämä tietosuojailmoitus kertoo, kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi. Rekisteröinnin yhteydessä sinun on annettava henkilökohtaiset ja taloudelliset tietosi. Kaikki tähän tallennetut tiedot toimitat vapaaehtoisesti, emmekä käytä yhteystietojasi markkinointitarkoituksiin.

Miksi meidän on kerättävä ja tallennettava henkilötietoja?
Jotta voimme tarjota sinulle palveluitamme, meidän on kerättävä henkilötietoja laskutusta varten, pidettävä kirjaa suorituksestasi, pidettävä yhteyttä sinuun molemminpuolisten liiketoiminnallisten näkökohtien vuoksi ja rahoitustapahtumiin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden vuoksi. Joka tapauksessa olemme sitoutuneet varmistamaan, että keräämämme ja käyttämämme tiedot sopivat tähän tarkoitukseen eivätkä loukkaa yksityisyyttäsi.

Ottamme sinuun yhteyttä saadaksemme lisäsuostumuksen markkinointitarkoituksissa.

Jaammeko henkilötietojasi kenenkään muun kanssa?
Voimme välittää henkilötietojasi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, joiden kanssa olemme tehneet sopimuksen sinä aikana, kun olemme olleet tekemisissä kanssasi. Kaikki kolmannet osapuolet, joille voimme jakaa tietojasi, ovat velvollisia pitämään tietosi turvassa ja käyttämään niitä vain:

 • Maksujen käsittelyyn ja muihin vastaaviin prosesseihin
 • Antamaan meille mahdollisuuden valvoa laillisia oikeuksiamme tai suojella työntekijöidemme oikeuksia, omaisuutta tai turvallisuutta tai jos laki sallii tai vaatii tällaista tietojen aljastamista.

Kun he eivät enää tarvitse tietojasi palvelun suorittamiseen, he hävittävät yksityiskohdat menettelyjemme mukaisesti. Jos haluamme välittää arkaluonteiset henkilötietosi kolmannelle osapuolelle, teemme sen vasta saatuamme suostumuksesi, ellei meiltä vaadita toisin.

Cellxpert (tietojenkäsittelijä), saa pääsyn henkilötietoihisi.

Kuinka Cellxpert käsittelee minusta keräämiä henkilötietoja?
Cellxpert käsittelee (kerää, tallentaa ja käyttää) toimittamiasi tietoja tavalla, joka on yhteensopiva EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa. Se pyrkii pitämään tietosi tarkkoina ja ajan tasalla, eikä pidä niitä kauemmin kuin on tarpeen. Cellxpertin on säilytettävä tietoja lain mukaisesti, kuten tuloverotusta ja tilintarkastusta varten tarvittavat tiedot. Se, kuinka kauan tietyntyyppisiä henkilötietoja tulisi säilyttää, voi riippua myös erityisistä yrityssektorin vaatimuksista ja sovituista käytännöistä. Henkilötietoja voidaan säilyttää näiden jaksojen lisäksi liiketoiminnan yksilöllisistä tarpeista riippuen.

Cellxpert käyttää tietojasi myös koneoppimiseen ja automaatio-ominaisuuksiin, jotta työsi olisi nopeampaa ja tarkempaa.

Missä olosuhteissa otamme sinuun yhteyttä?
Tavoitteenamme ei ole olla häiritsevä, ja sitoudumme olemaan esittämättä merkityksettömiä tai tarpeettomia kysymyksiä. Lisäksi antamiinne tietoihin sovelletaan tiukkoja toimenpiteitä ja menettelyjä luvattoman pääsyn tai paljastamisen riskin minimoimiseksi.

Voinko selvittää mitä henkilökohtaisia tietoja organisaatiolla on minusta?
Pyynnöstäsi voimme vahvistaa, mitä tietoja meillä on sinusta ja miten niitä käsitellään. Jos pidämme sinusta henkilötietoja, voit pyytää seuraavia tietoja:

 • Sen henkilön tai organisaation henkilöllisyys ja yhteystiedot, joka on määrittänyt, miten ja miksi tietojasi käsitellään. Joissakin tapauksissa tämä on edustaja EU:ssa.
 • Tietosuojavastaavan yhteystiedot tarvittaessa.
 • Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperusta.
 • Jos käsittely perustuu oikeutettuihin etuihin tai kolmanteen osapuoleen, tiedot näistä eduista.
 • Kerättyjen, tallennettujen ja käsiteltyjen henkilötietojen luokat.
 • Vastaanottaja(t) tai vastaanottajaryhmät, joille tiedot luovutetaan.
 • Jos aiomme siirtää henkilötietoja toiseen maahan tai kansainväliselle järjestölle, tiedot siitä, miten varmistamme, että tämä tehdään turvallisesti. EU on hyväksynyt henkilötietojen lähettämisen joihinkin maihin, koska ne täyttävät tietosuojan vähimmäisvaatimukset. Muissa tapauksissa varmistamme, että tietojesi suojaamiseksi on olemassa erityisiä toimenpiteitä.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään.
 • Tiedot oikeuksistasi korjata, poistaa, rajoittaa tai vastustaa tällaista käsittelyä.
 • Tietoja oikeuksestasi peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.
 • Kuinka tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen vai sopimusperusteinen vai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus, sekä onko sinulla velvollisuus antaa henkilötiedot ja mahdolliset seuraukset, jos näitä tietoja ei toimiteta.
 • Henkilötietojen lähde, ellei niitä ole kerätty suoraan sinulta.
 • Automaattisen päätöksenteon yksityiskohdat ja tiedot, kuten profilointi, ja kaikki merkitykselliset tiedot asiaan liittyvästä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn merkitys ja odotetut seuraukset.

Mitä henkilöllisyystodistuksen muotoja sinun on annettava voidaksesi saada näitä tietoja?
Hyväksymme seuraavat henkilöllisyystodistukset, kun henkilötietojasi pyydetään:

 • Passi
 • Ajokortti
 • Henkilökortti

Tietosuojailmoituksen muutokset
Saatamme päivittää tämän tietosuojailmoituksen milloin tahansa, kun henkilökohtaisten tietojen käyttötapaan on tehty merkittävä muutos.

Jos teemme muutoksia tietosuojailmoitukseen, tiivistämme nämä muutokset alla. Voimme myös ottaa sinuun yhteyttä ilmoittaaksemme sinulle merkittävistä muutoksista, jos mielestämme tämä on välttämätöntä.

Tämä tietosuojailmoitus luotiin ja julkaistiin 5. toukokuuta 2021.